Aplikacioni iKioska

iKioska është një Aplikacion që lexuesve ju ofron të lexojë në kohë reale të gjitha Gazetat dhe Revistat nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Diaspora.
Hotspot image
Layer
Layer
Layer

Pas shkarkimit të Aplikacionit iKioska në iOs dhe Android lexuesit do të kenë opcionin për tu regjistruar dhe pas regjistrimit do të jenë pjesë e iKioskës.

Pas regjistrimit do të qasen në Gazetat dhe Revistat e ndryshme dhe do të ketë mundesinë që të blejnë Gazetën apo Revistën e dëshiruar.
Pas Blerjes lexuesi është në gjendje që Gazetën apo Revistën ta lexojë dhe pa qasje në internet (offline).
Botuesive do ju ofrohet një qasje transparente në gjitha Raportet nga Apple dhe Google që mund të bëjnë Analizat e tyre.
IKioska me ekipin e vet do të ju ofroj në çdo kohë mbështetje për probleme të ndryshme që kanë të bëjnë me Apliakcionin.

Pas Blerjes lexuesi do jetë  në gjendje që Gazetën apo Revistën ta lexojë dhe pa qasje në internet (offline).

Pas shkarkimit të Aplikacionit iKioska ne iOs dhe Android lexuesit do të kenë opcionin për tu regjistruar dhe pas regjistrimit do të jenë pjesë e iKioskës, dhe do të qasen në Gazetat dhe Revistat e ndryshme dhe do të ketë mundesinë që të blejnë Gazetën apo Revistën e dëshiruar dhe atë ta lexoj në çdo kohë dhe pa qasje në Internet siç jan udhetimet.

IKioska ju ofron botuesve të Gazetave apo Revistave të arrijnë një shkallë më të gjërë tek lexuesit dhe pjesmarrje në tregjet botërore nëpërmjet Telefonave të mençur dhe tableteve nga Apple dhe Google-Android.

Gazetat dhe Revistat shiten në bazë të një çmimi i cili bëhet me marrveshje ndërmjet Botuesit dhe iKioska-s dhe lexuesi e blen Gazetën apo Revistën për një çmim dhe duke i ofruar dhe mundësia të tjera siç janë format e parapagimit për 1 Javë, 1 Muaj, 3 Muaj, 6 Muaj dhe 1 Vit.

NA KONTAKTONI

Klientët tanë janë të rëndësishme për Ne! Feedback-u është gjithmonë i mirëpritur.
Na Shkruani